Θέλετε να εξυπηρετηθείτε από κατάστημα Πίτσιας;

Καλώς ήλθατε,
Συνδεθείτε

0
ΑρχικήΠροσωπικά δεδομένα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Η ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. (στο εξής χάριν συντομίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ) συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου makeupworld.gr , λοιπών πελατών και προμηθευτών της για την εκτέλεση των συμβάσεων που προβαίνουν οι τελευταίοι με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
1.1. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τα ως άνω φυσικά και νομικά πρόσωπα αφορούν:
Α)Ονοματεπώνυμο/ Διακριτικό Τίτλο
Β) Αριθμό φορολογικού μητρώου
Γ) Στοιχεία Επικοινωνίας (Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο, FAX,  Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου)
Δ) Διευθύνσεις πελατών και προμηθευτών όπως επίσης και Νομική Έδρα Εταιρείας
E) Στοιχεία παραγγελιών προϊόντων
ΣΤ) Διεύθυνση IP και πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται αυτοματοποιημένα στα πληροφοριακά συστήματα (όπως π.χ. cookies)
H) Τυχόν περαιτέρω στοιχεία (προσωπικά δεδομένα) που μοιράζονται οι πελάτες και προμηθευτές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.2.Τα ως άνω στοιχεία συλλέγονται και αποθηκεύονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς μετά από συναίνεση των φυσικών προσώπων που περιγράφονται στην ενότητα 1:
1. Για τις αποστολές παραγγελιών οι οποίες έχουν λάβει χώρα μέσω του ιστότοπου makeupworld.gr.
2. Για έκδοση της κάρτας πελατών (κάρτα bonus) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την λήψη δώρων και πόντων κατά τις αγορές προϊόντων από τα καταστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την βελτίωση των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ απέναντι στους πελάτες της.
4. Για την καταχώρηση των προτιμήσεων των πελατών σχετικά με τα προϊόντα που παρέχονται στο κοινό από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
5. Για την αποστολή και παραλαβή προϊόντων από τους προμηθευτές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
6. Για την εκτέλεση των συμβάσεων στις οποίες συμβάλλονται οι πελάτες και οι προμηθευτές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με αντισυμβαλλόμενο μέρος την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
7. Για την έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και προϊόντων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τρίτους πελάτες και προμηθευτές.
8. Για την καλύτερη διαχείριση και ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και για τις λειτουργικές διαδικασίες της τελευταίας.

2.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία περιγράφονται στην υποενότητα 1.1. συλλέγονται και αποθηκεύονται από τα όργανα και τους υπαλλήλους της «ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε.» και μέσω της ιστοσελίδας makeupworld.gr (ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) για λογαριασμό της Ανωνύμου Εταιρείας «ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε.» (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) που εδρεύει στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου Κατερίνης- Παραλίας του Νομού Πιερίας     και εκπροσωπείται σύμφωνα με τον νόμο, με ΑΦΜ: 997995789 Δ.Ο.Υ. Κατερίνης , τηλέφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2351041569 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας : info@makeupworld.gr για τους σκοπούς που περιγράφονται στην υποενότητα 1.2.

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην υποενότητα 1.2. η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που περιγράφονται στην ενότητα 1 με τρίτους παρόχους υπηρεσιών , συμβεβλημένους με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ .
  Οι ως άνω επεξεργαστές προσωπικών δεδομένων (χάριν συντομίας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ) λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προκειμένου να επεξεργαστούν για λογαριασμό της τελευταίας και για τους λόγους που περιγράφονται στην υποενότητα 1.2. τα προσωπικά δεδομένα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται επίσης να μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα της υποενότητας 1.1. με τρίτους παρόχους υπηρεσιών εγκατεστημένους εντός του Ελλαδικού χώρου , της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών με τους οποίους έχει προβεί σε σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβατικών ρητρών για την επεξεργασία των δεδομένων κατά τον τρόπο που περιγράφεται αυτή στην παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της με τους ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διεπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 , συμπεριλαμβανομένης της προστασίας προσωπικών δεδομένων , εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει μέτρα με την σύναψη συμβάσεων , ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβατικών ρητρών για να εξασφαλίσει την προστασία των δεδομένων των φυσικών και νομικών προσώπων που περιγράφονται στην ενότητα 1.

4. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που έχει στην κατοχή της σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της τεχνολογικής επιστήμης και των πληροφοριακών συστημάτων για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που επεξεργάζεται η ίδια ως ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και οι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ αυτής.Τα ως άνω μέτρα συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά και μη περιοριστικά την εγκατάσταση συστημάτων προστασίας από ιούς (antivirus, firewall) από εξωτερικούς κακόβουλους χρήστες , την διατήρηση απτών και ηλεκτρονικών αρχείων και προστασίας αυτών με συστήματα φυσικής προστασίας (security) , την κρυπτογράφηση των στοιχείων αναφορικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές των πελατών και των προμηθευτών προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ , την ταυτοποίηση προσώπων με την καταχώρηση του ονόματος χρήστη και προσωπικού κωδικού κατά την εισαγωγή στην ιστοσελίδα makeupworld.gr, την τηλεφωνική ταυτοποίηση στοιχείων κτλ.

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
  Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νόμου για την προστασία προσωπικών δεδομένων και του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 , τα φυσικά πρόσωπα της ενότητας 1 έχουν δικαίωμα μετά από γραπτή δήλωση και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να λάβουν γνώση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ, τον σκοπό της επεξεργασίας, την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους και κατόπιν αιτήματος την διόρθωση των προσωπικών τους στοιχείων όπως περιγράφονται στην υποενότητα 1.1., την διαγραφή αυτών , τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών τους δεδομένων σε τρίτες Εταιρείες κατόπιν αιτήματός τους, το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και τα δικαιώματα που απορρέουν εκ του νόμου σχετικά με την δημιουργία καταναλωτικού προφίλ.
 
6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία τους που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως περιγράφεται άνωθεν, τα φυσικά πρόσωπα της ενότητας 1 δύνανται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπό τα στοιχεία Βασίλειος Τσολάκης του Κωνσταντίνου,οδός Αγίας Λαύρας αρ. 41, ΑΦΜ: 054867798 Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, τηλέφωνο επικοινωνίας : 2351045988 email:btsolaki@otenet.gr

7.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, για δε την επίλυση τυχόν διαφορά με αφορμή την παρούσα πολιτική απορρήτου ,την ισχύ της , την ερμηνεία της και την λειτουργία του δικτυακού τόπου makeupworld.gr αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και δη τα Δικαστήρια της Κατερίνης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της.
Εάν κάποιος όρος στην πολιτική απορρήτου κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει , χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

8.MakeupWorld.gr και παιδιά
Το MakeupWorld.gr δεν απευθύνεται σε παιδιά και πρέπει να είσαι τουλάχιστον 16 ετών για να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες μας.

===

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της.
Η ιστοσελίδα makeupworld.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη.
Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα makeupworld.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Γενικά:
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το makeupworld.gr, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους.
Οι πληροφορίες που συλλέγει το makeupworld.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συνναλαγές με την εταιρεία.
Το makeupworld.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το makeupworld.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Συγκέντρωση πληροφοριών:
Το makeupworld.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν.
Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο makeupworld.gr.

Χρήση των Πληροφοριών:
Το makeupworld.gr συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:
(1) Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης.
(2) Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το makeupworld.gr.
(3) Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατα καιρούς.
(4) Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές IOS, Android, Facebook, Google κ.λ.π).

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας.
Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά(ες) που έχετε ζητήσει.
Το makeupworld.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με:
(i) Την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας.
(ii) Για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση.
(iii) Για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το makeupworld.gr.
(iv) Ειδικές προσφορές του makeupworld.gr.
(v) Παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το makeupworld.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@makeupworld.gr

Πρόσβαση στις Πληροφορίες:
Κάθε διεκπαιρέωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.
Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του makeupworld.gr.
Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του makeupworld.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Το makeupworld.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του, κατά το μέγιστο δυνατόν, να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Σε καμία άλλη περίπτωση το makeupworld.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Cookies:
Το makeupworld.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το makeupworld.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.
Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.
Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα https://makeupworld.gr.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών:
Το makeupworld.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο makeupworld.gr.
Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το makeupworld.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα.
Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το makeupworld.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με τον χρήστη.
Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα, επικοινωνήστε με το makeupworld.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@makeupworld.gr.
Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του makeupworld.gr.
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία των κωδικών πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Περιοδικές Αλλαγές:
Συνεχώς το makeupworld.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική.
Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το makeupworld.gr
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

ESPA BANNER

Για την καλύτερη εμπειρία περιήγησης, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.